HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI w roku szkolnym 2022/2023

 • Klasy 1 – 3 – zebrania i dni otwarte będą w poniedziałki (wg. poniższego grafiku w budynku przy ul. Wrzosowej 42).
 • Klasy 4 – 8 – zebrania i dni otwarte będą we wtorki (wg. poniższego grafiku w budynku przy ul. św. Kazimierza 55).
 • Oddziały przedszkolne – pierwsze zebranie odbędzie się wg. grafiku, kolejne zebrania według potrzeb wychowawców.

 • 19 i 20.09.2022 (poniedziałek i wtorek) – zebranie
 •  17 i 18.10.2022 (poniedziałek i wtorek) – dzień otwarty – indywidualne spotkania
 • 12 – 13.12.2022 (poniedziałek i wtorek) – zebranie (propozycja ocen na I półrocze)  16 – 17.01.2023 (poniedziałek i wtorek) – zebranie (podsumowanie I półrocza)

 Przydział sal podczas zebrania 16 i 17 stycznia 2023 r. •  Terminy kolejnych spotkań z rodzicami

   
 • 6 – 7.03.2023 (poniedziałek i wtorek) –  dzień otwarty – indywidualne spotkania
 • 15 – 16.05.2023 (poniedziałek i wtorek) – zebranie (propozycja ocen na II półrocze)


 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023
 • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2022 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022 r.
 • Ferie zimowe 13 – 26 lutego 2023 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna 6 – 11 kwietnia 2023 r.
 • Egzamin ósmoklasisty 23, 24 i 25 maja 2023 r.
 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2023 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
 • 31 październik 2022 r.
 • 2 maja 2023 r.
 • 4 maja 2023 r.
 • 5 maja 2023 r.
 • 23, 24 i 25 maja 2023 r. – egzamin ósmoklasisty
 • 9 czerwca 2023 r.

Informacje dotyczące ubezpieczenia uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Rodzice!

Składka ubezpieczenia w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 55 złotych. Decyzje państwa o przystąpieniu do ubezpieczania proszę przekazać wychowawcy i uiścić składkę.