ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679


OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


KLAUZULA INFORMACYJNA Poniższa klauzula jest ważna tylko w okresie zawieszenia pracy placówki oraz wprowadzenia formuły pracy zdalnej w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz. 493).


KLAUZULA INFORMACYJNA (praca zdalna)