Ruszamy do uczczenia 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę realizując projekt  dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Godność, wolność, niepodległość”.Do konkursu zgłoszono 2500 wniosków. Dofinansowanie zostało przyznane 257 zgłoszeniom. Nasza szkoła znalazła się w gronie placówek, którym przyznano dofinansowanie. To już wiemy. Teraz przystępujemy do działania. Zadanie uczczenia 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę będziemy realizować
w naszej szkole  poprzez różnorodne inicjatywy obejmujące m.in.

   • Wycieczki
   • Wystawę fotografii
   • Koncert Piosenki Patriotycznej
   • Biegnij z Niepodległą
   • Konkurs plastyczny
   • Konkurs literacki
   • Konkurs na wiersz – „Niepodległa”
   • Grę terenową
   • „Lata dwudzieste, lata trzydzieste” – moda i muzyka.

Już wyruszyliśmy na wędrówkę szlakiem Polskiego Państwa Podziemnego w Celestynowie. Poznajemy
jak mieszkańcy Celestynowa w czasie II wojny światowej działali na rzecz wolności i niepodległości.
Zapoznajemy się z informacjami na szlaku, wykonujemy zadania, wypełniamy karty pracy. Cd nastąpi …

„Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2021″.

  Koncert Piosenki Patriotycznej – świętujemy 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości.W naszej szkole 9 listopada 2018 r. uroczyście odbył się prowadzony przez uczniów Koncert Piosenki Patriotycznej.
100 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości uczczono również w budynku przy ul. Wrzosowej- część
artystyczną przygotowała klasa IIIa pod czujnym okiem wychowawcy. W obu wydarzeniach uczestniczyli zaproszeni
goście, rodzice, nauczyciele i społeczność uczniowska.

O godz. 11.11 zgromadzeni na uroczystościach odśpiewali hymn.

W ramach Koncertu Piosenki Patriotycznej zebrani wysłuchali i wyśpiewali razem z wykonawcami znane piosenki
nawiązujące do historycznych wydarzeń z naszych dziejów: RotaPrzybyli ułaniJak szło wojsko raz ulicąLegiony,
Rozkwitają pąki białych różMy Pierwsza BrygadaWojenko, wojenkoPiechotaUłaniO mój rozmaryniePytasz mnie.Wręczone zostały również nagrody dla uczniów w konkursach konkursy realizowanych w ramach projektu
„Niepodległa”: plastycznym, literackim, poetyckim, w Biegu „100 metrów na 100 lat”, w grze terenowej
oraz w konkursie „Święci a Niepodległość”.

Na zakończenie każdy obecny na uroczystości został poczęstowany słodkim cukierkiem – specjalnie opakowaną krówką.

Zakup nagród, słodyczy oraz kolumny do nagłośnienia został sfinansowany z projektu „Niepodległa” ze środków
Ministra Edukacji Narodowej i Gminy Celestynów.

  W ramach projektu „Niepodległa”, dzięki finansowaniu przez Ministra Edukacji Narodowej i współfinansowaniu
przez Urząd Gminy w Celestynowie zostały zorganizowane 
wycieczkiautokarowe dla ok. 200 uczniów. Starsze klasy Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” uczestniczyły w warsztatach zorganizowanych w Ossowie. Poznali wydarzenia związane z początkami Niepodległej Rzeczypospolitej, historię Bitwy Warszawskiej i jej znaczenie dla losów Polski i Europy, brali udział w warsztatach rekonstrukcyjnychwędrowali szlakiem Bitwy Warszawskiej. 

 Relacje uczniów: