L O G O P E D A

mgr Patrycja Pusek

godziny pracy w roku 2023/2024:

wtorek     11:45 – 15:00

środa      11:45 – 15:00

czwartek     7:45 – 11:45

konsultacje dla rodziców: czwartek 7:45 – 8:15

Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

Zadania logopedy szkolnego:

  • prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;
  • diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej dzieciom;
  • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej w zależności od rozpoznanych potrzeb;
  • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka;
  • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.

Wczesna diagnoza i opieka logopedyczna pozwala na wychwycenie i korygowanie nieprawidłowości w zakresie budowy oraz sprawności aparatu artykulacyjnego, przyczyn występujących wad wymowy lub opóźnień rozwoju mowy w stosunku do obowiązującej normy. Często nie wystarcza samo dojrzewanie dziecka, aby istniejące problemy zniknęły. Przedłużające się wadliwe nawyki, prowadzą do utrwalania się wad wymowy i wtórnych problemów w postaci np. deformacji zgryzu, trudności w relacjach społecznych, niepowodzeń szkolnych

 W przypadku objęcia dziecka opieką logopedyczną rodzice są zobowiązani do systematycznej współpracy i codziennych ćwiczeń z dzieckiem w oparciu o zalecenia.

Zajęcia logopedyczne mają charakter indywidualny lub grupowy (w grupach 2, 3-osobowych). Po przeprowadzonych we wrześniu badaniach przesiewowych wyłaniane są dzieci wymagające specjalistycznej pomocy logopedycznej. Dzieci posiadają zeszyty ćwiczeń, ułatwiające kontakt z rodzicami i systematyczną pracę nad korygowaniem nieprawidłowej wymowy. Zajęcia logopedyczne prowadzone są w atrakcyjnej zabawowej formie, nie mogą trwać zbyt długo i dlatego też wymagają  stałego utrwalania prawidłowych nawyków,  aby mogły przynieść sukces.

Rodzice – również ci, których dzieci nie uczęszczają na zajęcia logopedyczne –  mają możliwość  konsultacji z logopedą, który wyjaśni wszelkie wątpliwości dotyczące rozwoju mowy ich pociech, odpowie na pytania, pokaże jak ćwiczyć z dzieckiem w domu.