„Talent jest jak kawałek szlachetnego,

ale surowego metalu i dopiero pilna praca go obrobi

i wartość mu wielką nadaje.”

(Stanisław Staszic)