nr konta Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie:
Bank Spółdzielczy w Celestynowie 19 8001 0005 2002 0008 6596 0001


nr konta Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie:
Bank Spółdzielczy w Celestynowie 63 8001 0005 2002 0010 9820 0004
(na powyższe konto można m. in. wpłacać należność za obiady)


 nr konta na wpłaty za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym ponad podstawę programową:
Bank Spółdzielczy w Celestynowie 90 8001 0005 2002 0010 9820 0003
(z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka, klasa)