SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI

Opiekunowie: Katarzyna Grzelczak i Joanna Drozd

Szkolna Kasa Oszczędności PKO Banku Polskiego to:


– najstarszy, działający od 1935 roku

– największy, obejmujący ponad milion uczniów szkół podstawowych (co 3 szkoła w Polsce)
– najnowocześniejszy w Polsce program edukacji finansowej dla dzieci.

Program pomaga dzieciom rozwinąć większą świadomość wartości pieniądza i roli oszczędzania oraz osiągnąć satysfakcję z realizacji zamierzonych celów.

Obecnie SKO to nie tylko nauka oszczędzania, ale także podstawy bankowości, ekonomii, przedsiębiorczości, ekologii bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz cyberbezpieczeństwa.

Nasza szkoła w kolejnej edycji 2020/2021 konkursu dla Szkolnych Kas Oszczędności otrzymała nagrodę III stopnia w wysokości 1000 PLN.

Zapraszamy do oszczędzania w SKO, do udziału w konkursach organizowanych przez SKO oraz do odwiedzania naszego bloga.

Blog SKO Szkoły Podstawowej w Celestynowie

Regulamin Szkolnej Kasy Oszczędności działającej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu „Zośka”
  1. Szkolna Kasa Oszczędności działa pod patronatem banku PKO BP w Otwocku.
  2. Członkiem SKO może być każdy uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” posiadający legitymację szkolną.
  3. Uczeń staje się członkiem SKO po dostarczeniu oświadczenia rodziców .
  4. Uczeń otrzymuje książeczkę SKO po otwarciu konta.
  5. Wpłaty dokonywane są w kwocie złotówkowej, maksymalnie 50 zł jednorazowo (wyższe kwoty pieniężne należy wpłacać bezpośrednio na indywidualne konto ucznia).
  6. Wpłat i wypłat dokonuje uczeń bezpośrednio u opiekuna SKO według ustalonego harmonogramu.
  7. Wypłat pieniędzy może dokonać właściciel książeczki SKO, (w przypadku kwoty powyżej 20 zł za pisemną zgodą rodziców lub w obecności rodzica).
  8. Wypłatę pieniędzy (powyżej 20 zł) uczeń zgłasza opiekunowi SKO lub wychowawcy na trzy dni przed żądanym terminem.
  9. W przypadku utraty książeczki SKO uczeń bezzwłocznie informuje o tym opiekuna SKO lub wychowawcę.
  10. Opiekun SKO systematycznie wpłaca oszczędzane pieniądze na konto SKO w banku PKO BP w Otwocku.
  11. Wszystkie operacje zapisane są na koncie internetowym i można je sprawdzić po zalogowaniu używając indywidualnego hasła.
  12. W sprawach nieuwzględnionych w regulaminie decyzję podejmują opiekun SKO i Dyrektor Szkoły.
Cele i zadania SKO:
  • upowszechnienie idei oszczędzania wśród uczniów,
  • wyrobienie wśród uczniów nawyku świadomego oszczędzania,
  • rozwijanie pomysłowości i przedsiębiorczości w organizowaniu źródeł dochodów,
  • popularyzacja wiedzy ekonomicznej,
  • przybliżenie możliwości wykorzystania wiedzy matematycznej na przykładzie operacji bankowych,
  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne – ekologia,
  • rozwijanie wrażliwości i umiejętności dostrzegania potrzeb drugiego człowieka,
  • podtrzymywanie tradycji ludowych (obchody różnorodnych świąt),
  • umożliwienie rozwijania talentów plastycznych – inwencja twórcza,
  • budowanie postaw patriotycznych,
  • integracja zespołów klasowych.
Serwis SKO

Innowacyjny portal internetowy dla uczniów szkół podstawowych, którzy uczestniczą w SKO.

W serwisie SKO dziecko uczy się:

  • Korzystania z usług bankowości internetowej pod pełną kontrolą dorosłych
  • Zarządzania finansami osobistymi ze szczególnym uwzględnieniem oszczędzania

W Serwisie SKO możliwe jest:

  • Zakładanie wirtualnych skarbonek
  • Tworzenie planu oszczędzania
  • Korzystanie z kalkulatora finansowego
  • Zdobywanie wirtualnych odznak
  • Dopasowanie wyglądu serwisu do gustu

Warto rozbudzać wśród uczniów potrzebę oszczędzania i właściwego gospodarowania własnymi pieniędzmi.

Poniżej wyniki konkursu „Barwy SKO”:

Hasło
I miejsce – Zuzanna Sybilska 7b, Maria Bronisz 4b
II miejsce – Maria Śmitek 7c, Zuzanna Szopa 7c
III miejsce – Gabriela Jałocha 4c, Lena Müller 7d
wyróżnienie – Nikola Kominek 4c,Weronika Jakubik 7c

Rysunek (kategoria klasy IV-VIII)
I miejsce – Karolina Talar 6c, Weronika Jakubik 7c
II miejsce – Nikola Kominek 4c, Ignacy Struski 4a
III miejsce – Oliwia Żołądek 7b, Zofia Strzeżysz 7c, Natalia Walewska 4b, Zuzanna Kuśmirek 7a, Klara Krzysiek 7a
wyróżnienie – Barbara Mistewicz 7c, Julia Sibilska 7d, Sebastian Kęsik 6a, Kinga Strzeżysz 5a, Aleksandra Grudzień 7d, Izabela Kurowska 4a, Dagmara Kasjaniuk 7a, Gabriela Zduńczyk 7c, Franciszek Kurdej 4b, Małgorzata Koc 4a, Otylia Saganek 5a, Jacek Wojtokas 6c, Zuzanna Szopa 7c, Tola Jaworska 6b

Rysunek (kategoria klasy I-III)
I miejsce – Wojciech Wasążnik 2c, Amelia Sybilska 1a
II miejsce – Alicja Pielak 3b, Ksawery Popis 1c
III miejsce – Lena Bąk 1b, Zofia Adamusińska 3c
wyróżnienie – Oliwia Dzik 3c, Milena Mucha 1c, Aleksander Celiński 2c

11 marca 2019 r. – Świętowaliśmy 45 – lecie działalności SKO w naszej szkole. Z tej okazji odbył się event zorganizowany przy współpracy z bankiem PKO BP w Otwocku. Gościliśmy dyrektora banku p. Iwonę Kęsik, odwiedziła nas także Żyrafa – Lokatka. Każdy uczeń mógł sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie w fotobudce.

Sukcesy w ogólnopolskim konkursie Szkolnych Kas Oszczędnościowych:

– nagroda III stopnia 1000 zł – edycja 2019/20
– nagroda I stopnia 3000 zł – edycja 2018/19
– nagroda I stopnia 3000 zł – edycja 2017/18
– nagroda I stopnia 3000 zł – edycja 2016/17
– nagroda II stopnia 2000 zł – edycja 2015/16
– nagroda II stopnia 2000 zł – edycja 2014/15
– nagroda III stopnia 1000 zł  – edycja 2013/14
– nagroda I stopnia 3000 zł (tytuł laureata) – edycja 2012/13