2 grudnia w naszej szkole odbyły się wybory do MRG Celestynów. Zarówno bierne jak i czynne prawo wyborcze objęło uczniów klas siódmych i ósmych. Kiedy inicjatywa powołania MRG została przyjęta przez Radę Gminy, nasi siódmoklasiści i ósmoklasiści wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Urzędu w celu zapoznania się z istotą MRG. Jednocześnie na lekcjach WOS został im przedstawiony Statut MRG.

Następnie rozpoczął się etap kompletowania dokumentacji przez osoby zainteresowane. Na listę wyborczą zostały wpisane następujące osoby:

 1. Goś Wojciech Roman
 2. Grochal Filip
 3. Papis Patrycja Daniela
 4. Piórkowska Paulina
 5. Sybilska Alicja
 6. Szostak Mikołaj Sylwester
 7. Złotkowski Ignacy Piotr
 8. Żebrowska Zofia Maria

Osoby te brały udział w warsztatach skierowanych do kandydatów do MRG. W ramach kampanii wyborczej kandydaci eksponowali swoje oferty wyborcze w formie plakatów.

Do głosowania przystąpiło 111 uczniów ze 130 uprawnionych. Z mocy prawa otrzymaliśmy 6 mandatów wyborczych. Uczniowie, których społeczność uczniowska obdarzyła największym zaufaniem i którzy uzyskali tym samym mandat radnego Młodzieżowej Rady Gminy Celestynów z okręgu wyborczego nr 1 to:

 1. Grochal Filip
 2. Papis Patrycja Daniela
 3. Piórkowska Paulina
 4. Sybilska Alicja
 5. Szostak Mikołaj Sylwester
 6. Żebrowska Zofia Maria

W Szkolnej Komisji Wyborczej zasiedli:

 • uczniowie: Oskar Malarz, Karolina Zawada, Maria Komorowska, Michał Strykowski, Ewa Deptuła, Zofia Elis
 • nauczyciele: Dorota Antosiewicz, Marlena Koszewska, Krystyna Paziewska.

Proces powołania radnych młodzieżowych z naszej szkoły koordynowała Krystyna Paziewska.

Nowym radnym gratulujemy.

Wszystkim osobom pomagającym przy organizacji wyborów dziękujemy.

Terminarz dotyczący powołania i funkcjonowania Młodzieżowej Rady Gminy Celestynów:

 • 11 – Planowane ogłoszenie wyborów oraz Szkolenie informacyjne dla zainteresowanych kandydatów
 • 29 oraz 30. 11 – Warsztaty dla młodzieży, która zgłosiła się jako kandydaci do Młodzieżowej Rady
 • 11 – Szkolenie dla opiekunów – osób, które wspierają młodzież na etapie organizacji wyborów oraz będą wspierać nowo wybranych Młodzieżowych Radnych (Dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownicy instytucji kultury)
 • 12 – Wybory w szkołach oraz Urzędzie Gminy (w Urzędzie Gminy tylko dla kandydatów ze szkół Ponadpodstawowych)
 • 12 – Planowana (do potwierdzenia jeszcze) wycieczka Młodzieżowych Radnych do Wołomina na spotkanie z istniejącą tam Młodzieżową Radą
 • 12 – Sesja Inauguracyjna