„Twoje szanse na sukces

są wprost proporcjonalne

do stopnia przyjemności,

jaką czerpiesz z tego, co robisz.”

Michael Korda

Aktywność pozalekcyjna i pozaszkolna to jedna z kluczowych kwestii w rozwoju dzieci i młodych ludzi.  Staje się ona niejednokrotnie terenem, na którym nie tylko ujawniają się zainteresowania i zamiłowania uczniów, ale również rozwija się własna twórczość i pomysły.

Aktywności te umożliwiają integrację wiadomości zdobywanych w toku nauczania poszczególnych przedmiotów oraz pełniejsze ich wiązanie z życiem, wykorzystywanie w praktyce.

Działalność ta przyczynia się również do kształtowania postaw społecznych i moralnych młodzieży, wpływa na wybór dalszej drogi kształcenia, a także utrwala określony styl spędzania czasu wolnego.