Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze funkcjonujące przy Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie Gminy Celestynów

 Uroczyste ślubowanie i pasowanie członków MDP odbyło się 7 października 2018 r., którego inicjatorem był Wójt Gminy – Witold Kwiatkowski.

Tego dnia młodzi ludzie wstąpili w szeregi MDP, otrzymali legitymacje członkowskie opracowane zgodnie z wzorcowym Regulaminem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przyjętym przez Zarząd Główny Związku OSP RP oraz profesjonalne umundurowanie.

Realizacja programu kształcenia MDP odbywa się w różnych miejscach m.in. w siedzibach OSP, placówkach szkolnych, w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej oraz innych urzędach i instytucjach.

W ramach przynależności do MDP realizowane są wyjazdy szkoleniowe oraz udział w lokalnych uroczystościach.

Zadaniem MDP jest wychowanie młodzieży we właściwych wzorcach, pozyskanie przyszłych strażaków i zapewnienie ciągłości działania OSP.