Projekt „Uczymy języków, kształcimy Europejczyków” realizowany jest
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie
w ramach Akcji 1 Edukacja szkolna Programu Erasmus+ Unii Europejskiej.

 Mamy zaszczyt ogłosić, że Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie
otrzymała pozytywną ocenę wniosku Programu Erasmus+. Osiemnastu nauczycieli naszej szkoły
weźmie udział w zagranicznych kursach językowych i metodycznych w Wielkiej Brytanii, Irlandii,
Austrii i na Malcie! Trzymajcie za nas kciuki, wyjazdy zaczynają się już w lipcu 2018 roku!

 Facebook
Program Erasmus +
Europass
Europass CV
Europass Paszport Językowy

 Streszczenie projektu Przed mobilnością
Mobilności
Nasze działania

Dokumentacja projektu Raport z ewaluacji projektu
Raport końcowy
   PADLET – AKTYWNA LEKCJA