Rekrutacja 2024/2025

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Uwaga!

Prosimy o wypełnianie tylko tych załączników, które dotyczą danego kandydata.

Oświadczenia rodzica / prawnego opiekuna:

ZAŁĄCZNIK 1
 ZAŁĄCZNIK 2
 ZAŁĄCZNIK 3
 ZAŁĄCZNIK 4
 ZAŁĄCZNIK 5

KLASA PIERWSZA

Uwaga!

Prosimy o wypełnianie tylko tych załączników, które dotyczą danego kandydata.

Oświadczenia rodzica / prawnego opiekuna:

 ZAŁĄCZNIK 1
 ZAŁĄCZNIK 2