Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie przystąpiła w roku szkolnym 2019/2020
do realizacji programu #Twoje Dane – Twoja Sprawa, organizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Za realizację programu w szkole odpowiedzialne są p. Joanna Drozd i p. Dorota Ładak.

Konkurs „MOJE PRAWO DO PRYWATNOŚCI W ŚWIECIE
BEZ GRANIC” w ramach projektu ”TWOJE DANE, TWOJA SPRAWA”.

Regulamin konkursu

30 stycznia 2020r. odbyło się szkolenie rady pedagogicznej dot. skutecznej ochrony danych osobowych i poszanowania prywatności, przeprowadzone przez szkolnych realizatorów projektu „Twoje dane, Twoja sprawa”. Na zakończenie uczestnicy podsumowali zdobytą wiedzę, biorąc udział w teście za pomocą aplikacji Kahoot! Wszyscy uczestnicy otrzymali imienne dyplomy, zaś zwycięzcy nagrody niespodzianki! 🙂

28 stycznia 2020r. w naszej szkole po raz pierwszy obchodziliśmy Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych. Dzień ten poświęciliśmy w pełni ochronie danych osobowych. Zadbaliśmy o to, aby nasza prywatność, była tylko nasza.

Tego dnia szkolni realizatorzy projektu #TDTS przy ogromnym wsparciu wychowawców, wychowawców świetlicy i SSU przygotowali szereg działań dla całej „zośkowej” społeczności szkolnej.  Podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie chodzili w przygotowanych przez siebie maskach, które w tym dniu miały symboliczną- podwójną rolę. Były zarówno wyrazem skrywania, jak i odsłaniana pewnych części swojego wizerunku. Symbolizowały ochronę danych osobowych, ochronę części swojego wizerunku, ujawniania jedynie tego, co powinno ujrzeć światło dzienne.

W trakcie zajęć lekcyjnych i świetlicowych najmłodsi uczniowie omawiali tematykę ochrony danych osobowych oraz poszanowania prywatności, rozwiązywali rebusy, krzyżówki tematyczne, oglądali bajkę „Klikam z głową”. Na korytarzach w obydwu budynkach pojawiły się gazetki szkolne.

Ponadto starsi uczniowie wysłuchali w radiowęźle szkolnym audycji pt. „Moje dane osobowe, to moja sprawa w świetle obowiązującego prawa”, prowadzonej przez uczennicę kl. 8a. Za jej pośrednictwem uczniowie poznali zasady, dzięki którym unikną uwikłania w sieć Internetową oraz dowiedzieli się o sytuacjach, w których ich tożsamość może zostać skradziona.

Poniżej krótka fotorelacja z wydarzenia.