mgr Iwona Szostak, mgr Katarzyna Grzelczak

Nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych to pedagog wspierający, wspomagający zajęcia prowadzone przez nauczyciela danego przedmiotu w klasie ogólnodostępnej, do której uczęszczają także dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zadania nauczyciela wspomagającego dziecko z niepełnosprawnością dotyczą trzech obszarów działania: edukacyjnego, integrującego i wychowawczego.

Zasady pedagogiki specjalnej, którymi kieruje się w swojej pracy nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia/ dziecka niepełnosprawnego:

1. Możliwie pełna indywidualizacja  pracy z każdym dzieckiem.

2. Stawianie zadań dostosowanych do możliwości dziecka i zapewnienie warunków poprawnego wykonywania ćwiczeń.

3. Powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych,  od prostych do bardziej złożonych.

4. Zapewnienie warunków do utrwalania prawidłowych umiejętności i likwidowania niekorzystnych nawyków.

5. Dostosowywanie czasu  trwania poszczególnych ćwiczeń do wydolności dziecka.

6. Mobilizowanie dziecka do wykonywania zadań poprzez stosowanie różnorodnych form ćwiczeń.

3 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Wydarzenie to przypomina nam, że w przestrzeni społecznej jest miejsce dla wszystkich bez względu na kategorię sprawności oraz uświadamia, że likwidacja barier i tworzenie płaszczyzny do wspólnego funkcjonowania zależy jedynie od nas samych. Niepełnosprawność nie musi ograniczać, każdy chce być możliwie samodzielny, radzić sobie w codziennym życiu, być częścią społeczeństwa, a osoby niepełnosprawne nie są tu wyjątkiem.
W tym wyjątkowym dniu zachęcamy wszystkich do chwili refleksji nad barierami i ograniczeniami utrudniającymi swobodne funkcjonowanie osobom z różnymi niepełnosprawnościami.