W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła kolejny raz realizowała XVI edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.

Program współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny, Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz 16 Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

Celem Programu „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Biedronki nie próżnują. Zaczęliśmy realizację nowego projektu „ABC Małego Konsumenta”. Konsumentem jest każdy z nas – niemal codziennie zawieramy mniejsze lub większe umowy, kupujemy produkty i korzystamy z usług. Ważne jest kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw konsumenckich już na wczesnym etapie nauczania. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kieruje swoje działania edukacyjne do najmłodszych konsumentów. Podczas tego projektu Biedronki rozwijają kompetencje konsumenckie oraz poznają przysługujące im prawa i obowiązki. Projekt ABC Małego Konsumenta łączy elementy tradycyjnych zajęć przedszkolnych z nowoczesnymi narzędziami edukacyjnymi. Wiemy już kim jest konsument, do czego jest nam potrzebny paragon i co to jest reklamacja? Graliśmy w memory ale inaczej niż zawsze, on-line. Pierwszy etap za nami. Z niecierpliwością czekamy na kolejny.

Projekt „Promyczek energii” realizowany w oddziałach „0” i klasach I-III

Projekt „Gospodarka energetyczna szkoły” realizowany w klasach IV – VIII

  • „Mistrzowie energii” – wyniki quizu

10 punktów (max.) – 5a
9 punktów – 4a, 4b, 6a, 7b, 8a, 8c
8 punktów – 4c, 5b, 5c, 6c, 7a,
7 punktów – 6b, 8b

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie akcja SKO „Październik miesiącem oszczędzania” jest kontynuowana przez kolejne miesiące z zaznaczeniem, że oszczędzać możemy nie tylko pieniądze. Od listopada realizujemy projekt mający na celu podniesienie świadomości racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych oraz utrwalenie nawyków oszczędzania. Zaczęliśmy od przygotowania plakatów, które zostały powielone i rozwieszone na korytarzach szkolnych. Na jednym z nich widnieje hasło: „Gaś światło, świeć przykładem!”

Na początku grudnia 2022 roku gościliśmy w szkole przedstawicieli Polskiej Grupy Energetycznej PGE w Otwocku. Uczniowie klas 1-3 mieli okazję obejrzeć samochód pogotowia energetycznego, poznać sposoby oszczędzania energii, a także przypomnieć sobie o tym, jak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń elektrycznych. Uczniowie klas 7-8 uczestniczyli w spotkaniu z panem Markiem Kupniewskim. Nasz gość przybliżył uczniom zawód elektryka oraz zaprezentował stanowiska pracy w przedsiębiorstwie sektora elektroenergetycznego PGE. Z racji tego, że pan M. Kupniewski jest sołtysem wsi Lasek opowiedział także, czym zajmuje się osoba pełniąca to stanowisko. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań panu Markowi, który chętnie na nie odpowiadał. Spotkanie zostało podsumowane quizem oraz wręczeniem uczniom upominków.

W tym samym miesiącu przeprowadziliśmy także konkurs na rymowankę o oszczędzaniu dla uczniów klas 2-4. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Dzieci profesjonalnie podeszły do zadania i wykazały się dużą inwencją twórczą. Po wnikliwej analizie zgłoszonych prac przyznano 4 nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz 10 wyróżnień.

opiekun SKO
Katarzyna Grzelczak

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Przerwa na czytanie… – Ogólnopolska akcja w biciu rekordu w czytaniu na przerwie

Nasza Szkoła w październiku 2022r. wzięła udział w III Międzynarodowej Edycji VII OGÓLNOPOLSKIEJ akcji „PRZERWA NA CZYTANIE”. Był to nasz pierwszy udział w akcji.

Nasza szkoła przystąpiła do projektu realizowanego przez Fundację Europa 112 w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” pod tytułem: „EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA – IV ETAP”. Projekt pn. „Uczmy się bezpieczeństwa”.

Celem projektu jest budowanie świadomości właściwych postaw i zachowań mieszkańców w sytuacji konfliktu zbrojnego na Ukrainie, zagrożeń kryzysowych (wyłączenia energetyczne) oraz biologicznych i przyrodniczych.

W ramach projektu uczniowie z klas 7 wzięli udział w szkoleniu wyjazdowym w Miasteczku ruchu drogowego w Józefowie w dniu 11.10.2022 r.

Kolejnymi elementami projektu były: szkolenie antyterrorystyczne z podłożeniem ładunku wybuchowego oraz pokaz pierwszej pomocy skierowane do uczniów z klas 6,7 i 8.

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klas I-III przystępują do realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Podróżowanie przez czytanie”. Poza podstawowym celem projektu jakim jest rozwijanie aktywności czytelniczej i rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, jest również pogłębianie wiedzy na temat wybranych krajów na kuli ziemskiej, ich piękna, różnorodności kultury i tradycji.

Projekt składa się z trzech modułów:

  • I Podróże po Polsce
  • II Podróże po Europie
  • III Podróże po Świecie

Już w październiku uczniowie wyruszą w niesamowite podróże!

Klasa 3b zrealizowała cztery zadania do modułu 1 w projekcie Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki. Podróżowanie przez czytanie. Uczniowie wyruszyli w podróż do Poznania. Pomogła w tym legenda „O poznańskich koziołkach”. Na początek ustaliliśmy rzeczy potrzebne w czasie podróży. Ozdobiliśmy pierwszą stronę lekturnika. Ciekawym zadaniem okazało się przygotowanie „Lektury w pudełku”- tu uczniowie mogli wykazać się kreatywnością. Stworzenie gry planszowej było okazją do rozwijania umiejętności pracy w grupie oraz dostarczyło dużo radości.

7. 10. 2022 – Dzisiaj odbyło się pierwsze szkolenie nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w programie #LaboratoriaPrzyszłości. Jak korzystać z gogli VR? Już wiemy i umiemy!
Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech.
Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Szkoła z misją walczy z ubóstwem na Filipinach, w Tanzanii, Czadzie i Boliwii. My nie pozostajemy obojętni! Pomagamy zbierając surowce wtórne w ramach projektu „Zbieram to w szkole”. Uzyskaliśmy certyfikat Szkoły z misją.

 Nasza szkoła w roku szkolnym 2021/2022 przystąpiła do PROGRAMU EDUKACYJNEGO KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY.

Program ekologiczny obejmował bogatą tematykę realizowaną podczas zajęć lekcyjnych, godzin dodatkowych oraz w domu przez dzieci. Szkoła otrzymała CERTYFIKAT potwierdzający przyznanie tytułu Kubusiowych Przyjaciół Natury.

Pamiętajmy, że odpowiednia edukacja i kształtowanie świadomości ekologicznej to klucz do zbudowania właściwych nawyków kolejnych pokoleń. Miłość do natury należy pielęgnować i pamiętać o niej na każdym kroku.

Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci.

Dzieci z kl. 0b od września do czerwca realizowały Ogólnopolski projekt edukacyjny pt. „Oto Hałabała, zna go Polska cała”. Głównym założeniem projektu było wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, promowanie czytelnictwa, wzbogacenie ogólnej wiedzy o świecie.

I tak Hałabałowa przygoda dobiegła końca…. Dziesięć miesięcy minęło nie wiadomo kiedy. Podczas zajęć w ciągu roku szkolnego poznaliśmy kolejne przygody naszego sympatycznego krasnala. Realizacja projektu przyniosła wiele dobrej zabawy i radości naszym dzieciom.

Zdjęcia z realizacji projektu

„Bajeczna księga” to projekt czytelniczy „Bliżej przedszkola”, w którym brała udział grupa Biedronek. Wystarczył tylko zeszyt bez liniatury, kredki, długopis, twórcze przedszkolaki i chętni do współpracy rodzice. Udało się. Powstała piękna „Wędrująca książka”. Oto owoc ciężkiej pracy, spędzonego wspólnie czasu i dobrej zabawy.

Nasza szkoła  ukończyła Mazowiecką Szkołę Przyszłości realizowaną w ramach II edycji projektu Lekcja: Enter.