Pedagog, pedagog specjalny – mgr Marta Łączyńska-Legat

Godziny pracy

 • poniedziałek
 • 11:30 – 12:30
  (świetlica ul. Wrzosowa)
  12:30 – 14:15
  ul. Wrzosowa 42
  (12:30 – 13:30
  rewalidacja 2b)
 • 8:30 – 11:25
  ul. św. Kazimierza 55
 • wtorek
 • 8:30 – 10:00
  ul. Wrzosowa 42
 • 10:05 – 13:30
  ul. św. Kazimierza 55
  (12:30 – 13:30
  rewalidacja 6b)
 • środa
 • 8:30 – 10:00
  ul. Wrzosowa 42
 • 10:05 – 13:15
  ul. św. Kazimierza 55
  (11:30 – 12:30
  rewalidacja 6b)
 • czwartek
 • 8:30 – 11:30
  ul. Wrzosowa 42
 • 11:35 – 16:30
  ul. św. Kazimierza 55
  (14:30 – 16:30 rewalidacja8a)
 • piątek
 • 8:30 – 13:30
  ul. Wrzosowa 42
  (11:30 – 13:30 rewalidacja 2b/3b)
  13:30 – 14:15
  (konsultacje)

 • 8:30 – 11:25
  ul. św. Kazimierza 55

Konsultacje z rodzicami odbywają się:

 • w piątki od 13:30 do 14:15 (ul. św. Kazimierza),
 • po wcześniejszym ustaleniu terminu,
 • podczas zebrań i dni otwartych.

21 marca oprócz pierwszego dnia wiosny obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa, inaczej nazywany dniem kolorowej skarpetki.

Aby okazać swoją solidarność z osobami z dodatkowym chromosomem zakładamy wielobarwne, niedopasowane skarpetki.
Data 21 marca nie jest przypadkowa, to właśnie w 21 parze chromosomów osoby z Zespołem Downa posiadają 3 chromosomy (osoby zdrowe posiadają 2 chromosomy).

Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji!

Światowy Dzień Chorego 11 lutego

Co roku 20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Tego dnia w szczególny sposób uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa.

20 listopada 1989 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Konwencję o prawach dziecka. Polska ratyfikowała Konwencję 7 czerwca 1991 roku. Co ciekawe, nasz kraj jest inicjatorem jej uchwalenia.

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka. Niestety, w XXI wieku nadal dochodzi do ich łamania. Dzieci często cierpią, nie mają dostępu do podstawowych dóbr, są traktowane przedmiotowo. Dlatego tak ważne jest edukowanie oraz uwrażliwianie społeczeństwa na kwestię respektowania praw dziecka.

Przesłanie tegorocznego Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka skupia się przeciwdziałaniu dyskryminacji i szerzeniu tolerancji wśród ludzi na całym świecie. Ściśle wiąże się z sytuacją dzieci z Ukrainy, które w poszukiwaniu bezpieczeństwa musiały uciekać ze swoich domów.

Janusz Korczak mawiał, że „kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat”. Piękne i prawdziwe. Niech wszystkie dzieci na całym świecie uśmiechają się, a ich prawa będą szanowane i respektowane.

Prawa dziecka zapisane w Konwencji:

 • prawo do życia i rozwoju, do tożsamości, obywatelstwa,
 • prawo swobody myśli, sumienia i wyznania, wyrażania poglądów, w tym w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
 • prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego, domowego, tajemnicy korespondencji
 • prawo do wychowania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi, prawo poznania rodziców, jeżeli to możliwe,
 • prawo do wolności od tortur, poniżającego traktowania, przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych,
 • prawo do swobodnego zrzeszania się, pokojowych zgromadzeń,
 • prawo do odpowiedniego do wieku i stopnia rozwoju traktowania w ramach postępowania karnego,
 • prawa społeczne, w tym prawo do odpowiedniego standardu życia, opieki w instytucjach i zakładach, ochrony socjalnej, ochrony zdrowia, rehabilitacji społecznej i zdrowotnej,
 • prawo do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym, podejmowaniem pracy w zbyt wczesnym wieku,
 • prawo do wypoczynku i czasu wolnego,
 • prawo dostępu do informacji i materiałów pochodzących z różnych źródeł,
 • prawa do nauki, w tym prawo do bezpłatnej i obowiązkowej nauki w zakresie szkoły podstawowej.

16 listopada – Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Metamorfoza gabinetu pedagoga

Gabinet pedagoga to szczególne miejsce w każdej szkole zarówno dla dzieci, jak również dorosłych- rodziców, nauczycieli. Miejsce, w którym wielokrotnie omawiane są ważne kwestie, rozwiązywane trudne sytuacje. Miejsce, w którym najważniejsza jest obecność, bycie „tu i teraz”.
Specjalnie z myślą o naszych młodszych uczniach w budynku przy ul. Wrzosowej 42 stworzono gabinet zapewniający poczucie bezpieczeństwa, przynoszący wyciszenie, ukojenie oraz niejednokrotnie pocieszenie, zachęcający do twórczego myślenia, wyzwalający kreatywność i aktywność.  

Drzwi do gabinetu pedagoga stoją otworem dla wszystkich!

Drogi Uczniu, zwróć się do pedagoga, gdy :

  • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
  • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,
  • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
  • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem, smutkiem,
  • masz potrzebę niesienia pomocy innym,
  • masz ciekawa pomysły, którymi chcesz się podzielić,
  • borykasz się z jakimś problemem,
  • chcesz po prostu porozmawiać.

Drogi Rodzicu, zwróć się do pedagoga, gdy :

  • niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka,
  • masz pytania dotyczące rozwoju Twojego dziecka i jego funkcjonowania,
  • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowawczym,
  • Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji lub kryzysie,
  • szukasz sposobu rozwiązania problemu i nie wiesz, gdzie udać się po pomoc,
  • chcesz po prostu porozmawiać.

Czy problem cyberprzemocy może dotyczyć Twojego dziecka?

Jak możesz mu w tej sytuacji pomóc?

cyberprzemoc 2020

Próbna ewakuacja w „Zośce”???

25 września 2020r. w godzinach porannych zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji społeczności szkolnej z obydwu budynków szkoły. Zgodnie z procedurą ewakuacyjną w momencie ogłoszenia sygnału alarmowego wszyscy uczniowie pod opieką nauczycieli i wychowawców, a także pracownicy obsługi i administracji opuścili szkołę wyjściami ewakuacyjnymi.

Głównym celem przeprowadzenia ćwiczeń było doskonalenie umiejętności oraz praktyczne sprawdzenie możliwości organizacji i warunków ewakuacji.
Ćwiczenia zostały przeprowadzone sprawnie, w sposób zorganizowany i bez zakłóceń, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, za co składamy gorące podziękowania wszystkim osobom, które wzięły w nich udział ???
??????
Dziś, na jeden dzień Nasza „Zośka” zamieniła się w Kropkolandię!
A to za sprawą Międzynarodowego Dnia Kropki, który obchodziliśmy wspólnie z dziećmi i wychowawcami klas 0-3, po raz pierwszy w historii naszej szkoły!
W „Zośkowej” Kropkolandii zaroiło się od kropek i kropeczek, tych większych i tych mniejszych. Były kropkowe zabawy, kropkowe kolorowanki, film o Kropce…
Na zakończenie wspólnego świętowania nasze Kropeczki wykropkowały swoje najskrytsze marzenia na papierowych kółeczkach i umieściły je w wagonikach magicznej lokomotywy, by właśnie tu i teraz rozpocząć podróż ku ich spełnianiu…I koniec kropka! ?

??????

Dzień Życzliwości i Pozdrowień

Dzień Tolerancji

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

W piątek 1 marca br. na oczach uczniów klas 0 – IV Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie rozegrał się spektakl edukacyjno – profilaktyczny „Zaplątani w sieci” w iście kabaretowym wydaniu grupy teatralnej GrupaT z Torunia.

W spektaklu poruszony został problem zagrożeń czyhających na dzieci i młodzież w cyberświecie, zjawiska rosnącego w siłę na przestrzeni ostatnich lat. Oryginalni aktorzy w barwny sposób ukazali, jak mądrze należy korzystać ze smartfonów i tabletów, żeby nie wpaść w sidła uzależnienia. Przypomniane zostały również zasady dobrego zachowania w sieci oraz zdrowego stylu życia. W trakcie wystąpienia słuchacze wielokrotnie wciągani byli do dialogu z aktorami. Spektakl ten powstał w oparciu o konsultacje z psychologiem dziecięcym i pedagogiem szkolnym. Młodzi widzowie pogłębiając swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa w Internecie, otrzymali jednocześnie niepowtarzalną okazją do bezpośredniej zabawy z aktorami.

Szczególne podziękowania kierujemy do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Celestynowie za sfinansowanie przedsięwzięcia, a co za tym idzie wspieranie działań profilaktycznych realizowanych na terenie szkoły.

Na mocy porozumienia Wójta Gminy Celestynów Pana Witolda Kwiatkowskiego oraz Prezesa Fundacji Europa 112 Pana Mirosława Dytczaka oraz we współpracy z Dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie Panią Anną Kędziorek, 330 uczniów oraz 20 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Starej Wsi brało udział w projekcie pt„Edukacja dla bezpieczeństwa”, finansowanym ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Uczniowie z klas VI-VIII i III gimnazjalnych wraz z nauczycielami w dniu 27 września 2018r. uczestniczyli w niezwykle interesującym szkoleniu antyterrorystycznym, prowadzonym przez byłego oficera Biura Operacji Antyterrorystycznych i Komendy Głównej Policji, a mającym na celu uświadomienie zagrożeń i sytuacji kryzysowych związanych z agresją, napadem i terroryzmem, jak również kształtowanie bezpiecznych zachowań, które w konsekwencji mają wpłynąć na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa na terenie miejscowych szkół. Drugiego dnia szkolenia uczniowie zostali przeszkoleni przez doświadczonego ratownika medycznego w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, za co otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną, którą będą przekazywali swoim kolegom i koleżankom.

Organizatorzy przedsięwzięcia zadbali także o podarunki dla wszystkich uczestników projektu, przekazując dla każdego ucznia apteczkę pierwszej pomocy i latarkę.

W ramach projektu „Edukacja dla bezpieczeństwa” dnia 2 października br. W Teatrze Miejskim im. Stefana Jaracza w Otwocku odbyło się również szkolenie skierowane do 150 seniorów z terenu powiatu otwockiego, w tym mieszkańców Gminy Celestynów.

Jest nam niezmiernie miło, że społeczność szkolna z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Starej Wsi została wyznaczona do udziału w tak ważnym projekcie. Pragniemy przekazać szczególne podziękowania dla organizatorów za poświęcony nam czas.

25 września 2018r. 373 uczniów klas IV-VIII z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie wzięło udział w kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”, organizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Mazowiecką Radę Bezpieczeństwa Publicznego oraz w porozumieniu z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Warszawie. W uroczystej inauguracji kampanii udział wzięli przedstawiciele instytucji organizujących akcję, a także Dyrektor szkoły Pani Anna Kędziorek, Wójt Gminy Celestynów Pan Witold Kwiatkowski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Otwock Pan Dariusz Grajda.

Podczas spotkań panelowych z młodzieżą funkcjonariusze Policji omówili rodzaje zagrożeń czyhających na młodych ludzi w codziennym życiu, a także sposoby postępowania w sytuacjach niebezpiecznych. Ponadto dzieci poznały zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pod bacznym okiem ratowników medycznych oraz miały okazję zaprezentować swoje umiejętności jazdy na rowerze, pokonując przygotowany specjalnie na tę okazję tor rowerowy.

Uczniowie uczestniczący w kampanii zostali wyposażeni nie tylko w ogrom wiedzy niezbędnej do ochrony własnego zdrowia i życia, bowiem każdy z uczestników otrzymał cenny upominek w postaci zestawu elementów odblaskowych dla siebie i członków rodziny.

Za możliwość udziału w tak wartościowej lekcji, jaką jest kampania społeczna „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”, w imieniu całej społeczności szkolnej składamy serdeczne podziękowania.

536 „Zośkowych” uczniów z klas I-VIII wzięło udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dobrze Cię widzieć” realizowanej w ramach projektu „Bezpieczna droga”.

Organizatorowi- Fundacji Narodowego Dnia Życia przekazujemy serdeczne podziękowania za działania na rzecz bezpieczeństwa naszych podopiecznych.

17 września 2018 r. – Dzielnicowy z Posterunku Policji w Celestynowie asp. Grzegorz Kwas odwiedził zerówkowiczów – najmłodszych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie.
Funkcjonariusz przypomniał dzieciom, jak bezpiecznie pokonać drogę do szkoły i domu, niezależnie od pory roku,dnia i pogody. Na zakończenie spotkania uczniowie z ogromnym zadowoleniem obejrzeli z bliska radiowóz policyjny.

PROFILAKTYKA TO PODSTAWA

5 marca 2018 r. po raz kolejny krakowski Teatr Edukacji i Profilaktyki MASKA zawitał do celestynowskiej „Zośki”. Dzięki wsparciu finansowemu GKRPA w Celestynowie, uczniowie naszej szkoły mieli możliwość usystematyzowania
wiedzy z zakresu profilaktyki. Najmłodsi widzowie za sprawą spektaklu „Warzywa i owoce mają czarodziejskie moce” zostali zachęceni do prowadzenia zdrowego, aktywnego trybu życia. Uczniowie klas IV-VI wzięli natomiast udział w widowisku „Z pamiętnika kujonki”, poruszającym kwestię agresji i przemocy rówieśniczej. Klasy siódme i gimnazjalne miały przyjemność obejrzeć spektakl „Laboratorium życia”, którego treść poruszała problemy zażywania dopalaczy i picia alkoholu przez młodzież.