Rodacy Bohaterom

Dzień Hiszpański

Projekt Erasmus

Nasza szkoła ukończyła Mazowiecką Szkołę Przyszłości realizowaną w ramach II edycji projektu Lekcja: Enter.

Projekt „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej”