W Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie akcja SKO „Październik miesiącem oszczędzania” jest kontynuowana przez kolejne miesiące z zaznaczeniem, że oszczędzać możemy nie tylko pieniądze. Od listopada realizujemy projekt mający na celu podniesienie świadomości racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych oraz utrwalenie nawyków oszczędzania. Zaczęliśmy od przygotowania plakatów, które zostały powielone i rozwieszone na korytarzach szkolnych. Na jednym z nich widnieje hasło: „Gaś światło, świeć przykładem!”

Na początku grudnia 2022 roku gościliśmy w szkole przedstawicieli Polskiej Grupy Energetycznej PGE w Otwocku. Uczniowie klas 1-3 mieli okazję obejrzeć samochód pogotowia energetycznego, poznać sposoby oszczędzania energii, a także przypomnieć sobie o tym, jak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń elektrycznych. Uczniowie klas 7-8 uczestniczyli w spotkaniu z panem Markiem Kupniewskim. Nasz gość przybliżył uczniom zawód elektryka oraz zaprezentował stanowiska pracy w przedsiębiorstwie sektora elektroenergetycznego PGE. Z racji tego, że pan M. Kupniewski jest sołtysem wsi Lasek opowiedział także, czym zajmuje się osoba pełniąca to stanowisko. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań panu Markowi, który chętnie na nie odpowiadał. Spotkanie zostało podsumowane quizem oraz wręczeniem uczniom upominków.

W tym samym miesiącu przeprowadziliśmy także konkurs na rymowankę o oszczędzaniu dla uczniów klas 2-4. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Dzieci profesjonalnie podeszły do zadania i wykazały się dużą inwencją twórczą. Po wnikliwej analizie zgłoszonych prac przyznano 4 nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz 10 wyróżnień.

opiekun SKO
Katarzyna Grzelczak