Zarządzenie Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie z dnia 19 marca 2021r.