Uczniowie klasy 2c biorą udział w projekcie eTwinning „Sharing Christmas Cards”. Do zadań projektowych należało:

  • wykonać karty świąteczne,
  • napisać życzenia w języku angielskim,
  • przedstawić się po angielsku,
  • zaadresować listy do Włoch, Grecji i Turcji,
  • wysłać listy na poczcie, opublikować zdjęcia w książeczce online,
  • nagrać film z piosenką świąteczną i opublikować ją na TwinSpace projektu!

W tym tygodniu nagramy film i czekamy na karty od partnerów projektowych!