• „Mistrzowie energii” – wyniki quizu

10 punktów (max.) – 5a
9 punktów – 4a, 4b, 6a, 7b, 8a, 8c
8 punktów – 4c, 5b, 5c, 6c, 7a,
7 punktów – 6b, 8b