W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klas I-III przystępują do realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Podróżowanie przez czytanie”. Poza podstawowym celem projektu jakim jest rozwijanie aktywności czytelniczej i rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, jest również pogłębianie wiedzy na temat wybranych krajów na kuli ziemskiej, ich piękna, różnorodności kultury i tradycji.

Projekt składa się z trzech modułów:

  • I Podróże po Polsce
  • II Podróże po Europie
  • III Podróże po Świecie

Już w październiku uczniowie wyruszą w niesamowite podróże!