Z przyjemnością informujemy, że uczniowie klasy 7a wezmą udział w międzynarodowym projekcie eTwinning pt. „Digitale Familie”, który będzie realizowany na lekcjach języka niemieckiego. Będziemy współpracować z 18 szkołami z Polski i Czech.

Podczas projektu stworzymy wirtualną rodzinę, wymyślając poszczególne postaci i opisując je za pomocą narzędzi TIK. W trakcie projektu stworzymy materiały w postaci gier, quizów, zabaw, książeczek, a wszystko po to by zwiększyć motywację i zainteresowanie nauką języka niemieckiego. Szczególną uwagę poświęcimy współpracy, kreatywności oraz bezpieczeństwu w sieci.

Cele:

Zwiększenie motywacji do nauki języka niemieckiego oraz wybranego słownictwa.

Zainteresowanie uczniów krajami niemieckojęzycznymi.

Poznanie i wykorzystanie nowych narzędzi TIK.

Rozwijanie umiejętności współpracy.

Spodziewane rezultaty:

Wzrost motywacji do nauki j. niemieckiego. Zestaw quizów/ ćwiczeń interaktywnych związanych z opisem postaci i miejsca zamieszkania. Książeczki elektroniczne z opisem rodzin.

Katarzyna Łagoda