Nasza szkoła przystąpiła do projektu realizowanego przez Fundację Europa 112 w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” pod tytułem: „EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA – IV ETAP”. Projekt pn. „Uczmy się bezpieczeństwa”.

Celem projektu jest budowanie świadomości właściwych postaw i zachowań mieszkańców w sytuacji konfliktu zbrojnego na Ukrainie, zagrożeń kryzysowych (wyłączenia energetyczne) oraz biologicznych i przyrodniczych.

W ramach projektu uczniowie z klas 7 wzięli udział w szkoleniu wyjazdowym w Miasteczku ruchu drogowego w Józefowie w dniu 11.10.2022 r.

Kolejnymi elementami projektu były: szkolenie antyterrorystyczne z podłożeniem ładunku wybuchowego oraz pokaz pierwszej pomocy skierowane do uczniów z klas 6,7 i 8.