9 czerwca 2021 r. odbyła się w naszej szkole pierwsza lekcja online z młodzieżą z Hiszpanii uczestniczącą w międzynarodowym projekcie wymiany korespondencji w języku angielskim. Nasi uczniowie z klasy 8b z grupy zaawansowanej wraz z ich nauczycielką języka angielskiego p. Agnieszką Winiarską mieli możliwość rozmowy z rówieśnikami z Hiszpanii podczas lekcji języka angielskiego na żywo. Kolejne lekcje online planujemy w przyszłym roku.