30.05. 2023r. w godz. 10.00 – 14.00 na terenie zielonym przed budynkiem Gminy Celestynów odbył się Piknik Ekologiczny dla wszystkich uczniów klas 0-3 z gminy Celestynów. Piknik ten został sfinansowany w kwocie 30 tyś. zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i  został zorganizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie. Koordynatorami wydarzenia była p.Hanna Ładno i p. Ewa Witek, przy ogromnej współpracy Gminy Celestynów, a w szczególności p. Sylwii Bakuły -pełniącej funkcję Inspektora ds. Gospodarki Komunalnej przy Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Obrony Cywilnej oraz rodziców uczniów klas 0-3 z Publicznej Szkoły Podstawowej w Celestynowie, którym bardzo dziękujemy.

Celem pikniku było promowanie idei i postaw proekologicznych wśród uczniów i lokalnej społeczności. Całe wydarzenie rozpoczęło się od uroczystego posadzenia kasztanowca przez wójta, p. Witolda Kwiatkowskiego oraz dyrektor szkoły podstawowej w Celestynowie, p. Annę Kędziorek. W ramach projektu zostały przeprowadzone warsztaty o tematyce ekologicznej: sadzenie rośliny, wykonanie bomby nasiennej, przybliżenie tematu naturalnych źródeł energii, rozwiązywanie zagadek o tematyce ekologicznej. Na stanowiskach artystycznych można było wykonać eko-biżuterię, kartkę eko dla mamy oraz plaster drzewa ozdobiony techniką decoupage. Uczestnicy pikniku mogli również poznać gatunki roślin i zwierząt występujących w Mazowieckim Parku Krajobrazowym, przypomnieć zasady pierwszej pomocy przedmedycznej, obejrzeć wóz strażacki oraz śmieciarkę do segregacji śmieci. Wydarzenie uzupełniały różne konkursy i gry prowadzone przez animatora. Dla zmęczonych i głodnych uczestników przygotowany został poczęstunek. Przeprowadzony został również gminny konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej „Recyklingowe zwierzaki”, nad którym patronat objął wójt gminy Celestynów, p.Witold Kwiatkowski. Do 28 maja klasy 0-3 ze wszystkich szkół z gminy Celestynów wykonywały prace przestrzenne z materiałów recyklingowych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło podczas pikniku. Wysoki poziom prac konkursowych, ich oryginalność, pomysłowość nie pozwoliły wyłonić jednego zwycięzcy. Dlatego nagrody  i dyplomy zostały przyznane każdej szkole. Wspaniałym podsumowaniem konkursu było odczytanie wiersza napisanego przez p. Sylwię Bakułę, którego treść zamieszczono poniżej.

 

Poniżej zamieszczamy filmik przedstawiający prace uczniów ze wszystkich szkół gminy.