W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła kolejny raz realizowała XVI edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.

Program współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny, Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz 16 Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

Celem Programu „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.