Szanowni Państwo,

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie składa podziękowania Czcigodnym Księżom, Kombatantom, Parlamentarzystom, Wójtowi Gminy Celestynów, Radzie Gminy Celestynów, Włodarzom Gmin z terenu Powiatu Otwockiego, Dyrektorom szkół, Nauczycielom, Przyjaciołom szkoły, Pocztom sztandarowym, Rodzicom, Uczniom, Młodzieżowej Radzie Gminy, Ochotniczej Straży Pożarnej w Celestynowie, Pracownikom administracji i obsługi, Mieszkańcom Celestynowa za włączenie się i udział w uroczystości 80. Rocznicy akcji pod Celestynowem i 15. Rocznicy nadania Szkole Podstawowej imienia Batalionu „Zośka” w Celestynowie.

Hołd składany bohaterom podczas uroczystości stanowi znakomity przykład kształtowania w młodym człowieku najpiękniejszych cech: patriotyzmu, uczciwości, koleżeńskości, a nade wszystko umiłowania do Ojczyzny.

Dziękuję, że tak licznie, wszyscy razem potrafiliśmy dać świadectwo naszej patriotycznej postawy.

Z wyrazami szacunku,
Dyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie
mgr Anna Kędziorek