15 grudnia w naszej szkole odbył się spektakl „Zanim się obudzisz”  w wykonaniu aktorów teatru Mam Teatr. To kolejny rok szkolny, w którym gościmy panią Marzannę Graff i pana Aleksandra Mikołajczyka. Scenariusz sztuki został napisany po konsultacjach z psychiatrami i specjalistami zajmującymi się zapobieganiem samobójstw wśród młodzieży. Skonstruowany jest tak, aby mógł dotrzeć do młodzieży ale i do ich rodziców, pedagogów, opiekunów i rzeczywiście zrobił ogromne wrażenie wśród uczniów, kadry pedagogicznej i rodziców. Spektakl poruszał kwestie relacji rodzinnych, uzależnień, prób samobójczych, ukazując konsekwencję życia „w internecie” i dążenia do „ideału” za wszelką cenę. Mamy nadzieję, że widzowie poruszeni historią Weroniki wyciągną dla siebie odpowiednie wnioski.

Dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Celestynowie za sfinansowanie tego wydarzenia, a także rodzicom za liczne przybycie na spektakl.