Kategoria: klasy pierwsze 

I miejsce: Alicja Skolmowska kl. I b 

II miejsce: Aleksander Skolmowski kl. I c 

III miejsce: Natalia Szydlik kl. I c 

wyróżnienie: Stefania Gryz kl. I c 

wyróżnienie: Bogdana Halimska kl. I (SP Ostrów) 

Kategoria: klasy drugie 

I miejsce: Tomasz Kręgielewski kl. II b 

II miejsce: Lena Witan kl. II b 

III miejsce: Hanna Sobota kl. II (SP Ostrów) 

wyróżnienie: Wojciech Jałocha kl. II (SP Ostrów) 

wyróżnienie: Dominika Kostka kl. II (SP Ostrów) 

Kategoria: klasy trzecie 

I miejsce: Kinga Bakuła kl. III a 

II miejsce: Amelia Żurawska kl. III b 

III miejsce: Filip Posytek kl. III (SP Ostrów) 

wyróżnienie: Marta Miszczak kl. III a 

wyróżnienie: Nina Wiącek kl. III (SP Ostrów) 

Organizatorzy:  

Katarzyna Grzelczak (opiekun SKO), Anna Rodziewicz