Z przykrością przyjęliśmy wiadomość o śmierci Wojciecha Sobieszuka zasłużonego instruktora Związku Harcerstwa Polskiego z Sulejówka. Ten zaangażowany społecznik (do końca swojej harcerskiej służby działał w Społecznym Komitecie Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów „Zośka” i „Parasol”) krzewiciel idei szaroszeregowych, gawędziarz co roku gościł w murach naszej szkoły.

W czwartek 4 stycznia w Legionowie odbył się jego pogrzeb w kościele pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, w którym uczestniczyła delegacja dyrekcji naszej placówki.