„[…]Wyuczyli cię, syneczku ziemi twej na pamięć,

      gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami[…].”

        K.K. Baczyński  Elegia o…(chłopcu polskim)

Konkurs Recytatorski

poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

z okazji rocznicy nadania Szkole Podstawowej w Celestynowie

imienia Batalionu „Zośka”

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI-VIII.
  2. Każdy uczestnik przygotowuje recytację jednego wybranego wiersza poety K.K. Baczyńskiego.
  3. Jury ocenia dobór tekstu, interpretację utworu, kulturę mowy, ogólny wyraz artystyczny.
  4. Konkurs odbędzie się zdalnie w aplikacji Teams 14 maja 2021 r. o godz.14.00
  5. Aby wziąć w nim udział należy wypełnić ankietę znajdującą się pod linkiem

Szkolny Konkurs Recytatorski poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (office.com)

  1. Zapisy trwają do 10 maja 2021r.
  2. Każdy z uczestników może zaprosić na spotkanie online koleżankę lub kolegę.

Zapraszają do udziału

polonistki oraz SSU