5 grudnia podczas uroczystości w liceum w Otwocku Pani dyrektor Anna Kędziorek wraz z Panem wicedyrektorem Robertem Witkiem i uczennicami naszej szkoły odebrali z rąk Starosty Powiatu Otwockiego Pana Krzysztofa Szczegielniaka dyplom i statuetkę „Anioły Wolontariatu Powiatu Otwockiego” dla naszej placówki.

Jest to dla nas ogromne wyróżnienie! Cieszymy się, że nasze zaangażowanie w działalność charytatywną zostało zauważone i docenione przez jury konkursu.