Akcja informacyjna związana ze szczepieniami dzieci od 12 roku życia
.