26 marca reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w 81 rocznicy Akcji pod Arsenałem.

Click here to add your own text