Szanowni Państwo,

w związku z wystąpieniem zakażenia wirusem SARS-Co V-2 u nauczyciela na podstawie § 1 pkt. 2 rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020r., zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1386) po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektoratu w Otwocku, za zgodą organu prowadzącego i na podstawie decyzji dyrektora szkoły w okresie od 19.10.2021r. do 22.10.2021r. zostały zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów w klasach 5b, 7a, 7b, 8a, 8b. W tym okresie uczniowie są na kwarantannie i będą realizować nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (dziennik elektroniczny oraz Microsoft Teams). 

Z poważaniem, Anna Kędziorek

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie