Serdecznie zapraszamy uczniów klas V-VI na warsztat online „Jak się uczyć, żeby się nauczyć?”

Data: 4 kwietnia 2022 r., godzina 16.00-17.30.

Forma: online (platforma Teams).

Zgłoszenia odbywają się przez e-mail: pppp.otwock@op.pl

Dzieci zapisywane są przez rodziców/opiekunów prawnych.

Zespół Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku