2 grudnia w naszej szkole odbyły się wybory do MRG Celestynów. Zarówno bierne jak i czynne prawo wyborcze objęło uczniów klas siódmych i ósmych. Kiedy inicjatywa powołania MRG została przyjęta przez Radę Gminy, nasi siódmoklasiści i ósmoklasiści wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Urzędu w celu zapoznania się z istotą MRG. Jednocześnie na lekcjach WOS został im przedstawiony Statut MRG.

Następnie rozpoczął się etap kompletowania dokumentacji przez osoby zainteresowane. Na listę wyborczą zostały wpisane następujące osoby:

 1. Goś Wojciech Roman
 2. Grochal Filip
 3. Papis Patrycja Daniela
 4. Piórkowska Paulina
 5. Sybilska Alicja
 6. Szostak Mikołaj Sylwester
 7. Złotkowski Ignacy Piotr
 8. Żebrowska Zofia Maria

Osoby te brały udział w warsztatach skierowanych do kandydatów do MRG. W ramach kampanii wyborczej kandydaci eksponowali swoje oferty wyborcze w formie plakatów.

Do głosowania przystąpiło 111 uczniów ze 130 uprawnionych. Z mocy prawa otrzymaliśmy 6 mandatów wyborczych. Uczniowie, których społeczność uczniowska obdarzyła największym zaufaniem i którzy uzyskali tym samym mandat radnego Młodzieżowej Rady Gminy Celestynów z okręgu wyborczego nr 1 to:

 1. Grochal Filip
 2. Papis Patrycja Daniela
 3. Piórkowska Paulina
 4. Sybilska Alicja
 5. Szostak Mikołaj Sylwester
 6. Żebrowska Zofia Maria

W Szkolnej Komisji Wyborczej zasiedli:

 • uczniowie: Oskar Malarz, Karolina Zawada, Maria Komorowska, Michał Strykowski, Ewa Deptuła, Zofia Elis
 • nauczyciele: Dorota Antosiewicz, Marlena Koszewska, Krystyna Paziewska.

Proces powołania radnych młodzieżowych z naszej szkoły koordynowała Krystyna Paziewska.

Nowym radnym gratulujemy.

Wszystkim osobom pomagającym przy organizacji wyborów dziękujemy.