31 stycznia 2023 roku mury PSP im. Batalionu „Zośka” odwiedziła p. Maria Szlenkier, mieszkanka pobliskiej Radachówki. Jej mąż, Mieczysław Szlenkier, wywodził się z rodziny, która na tereny Polski przybyła ze Szwarcwaldu w pierwszej połowie XVII w. Rodzina Szlenkierów na stałe złączyła swe losy z naszym krajem, przenosząc się na przełomie XVIII i XIX w. z Torunia do Warszawy, gdzie jako przemysłowcy i kupcy zdobyli fortunę. Byli szanowanymi obywatelami miasta i gorącymi polskimi patriotami, co poświadczyli udziałem w powstaniu styczniowym, wywózką na Syberię, a XX w. – ofiarą krwi w powstaniu warszawskim.

Pani Maria została oprowadzona przez dyrektor naszej szkoły, p. Annę Kędziorek po Izbie Pamięci przedstawiającej historię szkolnictwa Celestynowa. Sama opowiadała o historii swojej rodziny, a zwłaszcza o mężu, który aktywnie działał w Armii Krajowej. Na koniec swojego pobytu ofiarowała szkole książkę opisującą ród Szlenkierów. Historia rodu wzbogaci szkolną Izbę Pamięci.