Zerówkowicze, aby powitać wiosnę wyruszyli barwnym, rozśpiewanym pochodem ulicami Celestynowa.