1 lutego 2023 roku, przy kamieniu pamiątkowym w Alejach Ujazdowskich 23, odbyła się uroczystość upamiętniająca 79 lecie zamachu na generała SS i policji – Franza Kutscherę – zwanego „katem Warszawy”.

Organizatorem uroczystości był Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz ze Społecznym Komitetem Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Parasol”. W wydarzeniu uczestniczyli: marszałek Senatu Tomasz Grodzki, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałek senior Antoni Macierewicz, kombatanci, przedstawiciele najwyższych urzędów państwowych i stołecznych władz samorządowych, środowiska rekonstruktorów oraz harcerze. Po okolicznościowych przemówieniach złożono wieńce i wiązanki kwiatów.

Wiązankę przy pamiątkowym obelisku, w miejscu przeprowadzenia akcji przez żołnierzy oddziału specjalnego AK „Pegaz”, w imieniu społeczności Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie złożyli dyrektor szkoły p. Anna Kędziorek wraz z wicedyrektorem p. Robertem Witkiem.

Uczestnicy obchodów oddali hołd mieszkańcom Warszawy rozstrzelanym przez Niemców w lutym 1944 r. Był to odwet za zabicie gen. Kutschery, jedna z ostatnich masowych egzekucji publicznych przed wybuchem powstania warszawskiego.