20 maja 2022 r. świętowaliśmy czternastą rocznicę nadania imienia  Batalionu „Zośka” naszej szkole, którą w tym roku łączyliśmy z 70-leciem utworzenia Gminy Celestynów.

Składaliśmy kwiaty pod pomnikiem Akcji Celestynów, w kościele parafialnym modliliśmy się w intencji bohaterów legendarnego Batalionu „Zośka” oraz całej społeczności szkolnej.

Poszczególne klasy rozwiązywały quizy, zadania związane z Patronem.

Podczas części oficjalnej przyznano specjalne odznaczenia Przyjaciel Szkoły osobom,  które swoją postawą i zaangażowaniem pracują na rzecz naszej szkoły. Pomagają realizować misję szkoły, wspierają nasze inicjatywy. W tym roku Rada Pedagogiczna wyróżniła następujące osoby: Pana Witolda Kwiatkowskiego, Wójta Gminy Celestynów, Pana Andrzeja Kamińskiego, Redaktora Naczelnego pisma samorządowego „Celestynka”, Panią Annę Komarzewską, Przewodniczącą Rady Rodziców, Panią Marlenę Koszewską i Agatę M. Jastrzębską, nauczycielki naszej szkoły.

Zorganizowaliśmy różne wydarzenia, konkursy, które miały kształtować poczucie przynależności do małej Ojczyzny i poczucie dumy z dokonań przodków. Zostały wręczone nagrody i dyplomy.

Podsumowaliśmy powiatowy konkurs plastyczny „Czy znasz Gminę Celestynów?”, konkurs literacki „Mój Celestynów”, konkursy fotograficzne: „Gmina Celestynów w obiektywie ucznia”, „Kapliczki i krzyże przydrożne Gminy Celestynów”.

Zaprezentowaliśmy książkę, przygotowaną w naszej szkole pt: „Celestynów. Okruchy wspomnień”. Publikacja ta zawiera okruchy wspomnień ludzi związanych z Celestynowem. Znajdziecie w niej  rozmowy naszych uczniów z dziadkami, rodzicami w ramach projektu historycznego: Jak to dawniej w Celestynowie było?

Mogliśmy cieszyć się montażem słowno-muzycznym w wykonaniu uczniów naszej szkoły.