22 maja 2024 r. uczestniczyliśmy w uroczystościach związanych z 81. rocznicą Akcji pod Celestynowem oraz z 16. rocznicą nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu „Zośka ” w Celestynowie. Nasze obchody rozpoczął uroczysty Apel przy Stacji PKP, gdzie delegacje złożyły wieńce. Następnie udaliśmy się na mszę świętą do celestynowskiego kościoła. Podczas części oficjalnej przyznano odznaczenia Przyjaciel Szkoły osobom, które swoją postawą i zaangażowaniem pracują na rzecz naszej szkoły. Uroczystości uświetniły występy uczniów klas 2, 3 i 7.

Wydarzeniu towarzyszył smutek związany z przedwczesnym odejściem wielu osób związanych z naszą społecznością. Wspominając ich, zatrzymaliśmy się sercem przy naszej nauczycielce, p. Urszuli Fic. To była niezapomniana chwila ciszy, wzruszeń i wspomnień.