W naszej szkole powstała strefa ciszy, która ma na celu zadbanie o równe szanse edukacyjne wszystkich uczniów – stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której dzieci wrażliwe sensorycznie znajdą ciszę i ukojenie, a tym samym zyskają poczucie własnej wartości i samodzielności. Pomysł na stworzenie w naszej szkole miejsca, nazwanego „Strefą Ciszy”, zrodził się z obserwacji uczniów podczas przerw śródlekcyjnych, zgłaszanych inicjatyw i potrzeb dzieci, rozmów z rodzicami oraz wniosków z pracy terapeutycznej z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zauważyliśmy, że dzieciom brakuje miejsc gdzie podczas przerw będą mogły wygodnie odpocząć, wyciszyć się, zregenerować przemęczony układ nerwowy. Wpływa to w konsekwencji zarówno na ich zachowanie, jak i wydajność pracy podczas lekcji. Miejsce to pozwoli im nie tylko radzić sobie z atakami paniki i wyprowadzeniem z równowagi, ale również realizować swój potencjał poznawczy.

Strefa ciszy powstała dzięki wsparciu finansowemu Sołectwa Celestynów i Gminy Celestynów