Zakończyliśmy realizację projektu edukacyjnego „Z Kulturą mi do Twarzy”, który trwał przez cały rok szkolny 2023/2024. Projekt był skierowany do uczniów klas 1-3 i miał na celu kształtowanie postaw kulturalnych oraz rozwijanie świadomości społecznej i estetycznej.
W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w różnorodnych zajęciach, warsztatach, spotkaniach i wydarzeniach kulturalnych organizowanych w szkole i poza nią, które pozwoliły im lepiej zrozumieć znaczenie kultury w codziennym życiu. Dzięki współpracy z lokalnymi instytucjami kultury, takimi jak teatry, muzea i biblioteki, dzieci miały okazję na żywo doświadczać sztuki i dziedzictwa kulturowego. Jesteśmy dumni z postępów naszych uczniów, a wartości oraz umiejętności zdobyte w ramach projektu „Z Kulturą mi do Twarzy” będą im towarzyszyć przez wiele lat.