Z wielka dumą pragniemy poinformować, że podczas uroczystej sesji Rady Gminy Celestynów, z okazji jubileuszu 70-lecia jej powstania, nasza Pani Dyrektor Anna Kędziorek otrzymała z rąk Wójta Gminy Celestynów – Pana Witolda Kwiatkowskiego – pamiątkowy medal za działalność Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie, jej zaangażowanie w podejmowanie inicjatyw i kultywowanie lokalnej historii.

Pani Dyrektor sprawia, że w naszej szkole panuje wspaniała atmosfera oraz sprzyjający rzetelnej pracy klimat, motywując całą wspólnotę do podnoszenia jakości pracy szkoły.

Dziękujemy całej społeczności szkolnej za wszystkie działania, które przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie oraz jej pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym.

Serdeczne gratulacje!