U zbiegu ulic Prostej i Obrońców Pokoju w Celestynowie, niedaleko przejazdu kolejowego stoi kamień upamiętniający akcję Kedywu przeprowadzoną pomiędzy Celestynowem i Starą Wsią. Pomnik został odsłonięty 12 grudnia 2001 r.

Wydarzenie, które upamiętnia miało miejsce w nocy z 11 na 12 grudnia 1943 roku. Podczas akcji pod dowództwem por. Józefa Czumy ps. „Skryty”, oddział Kedywu Kolegium Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej wysadził pociąg relacji Berlin – Kowel. Przewoził on żołnierzy niemieckich, spośród których około 120 zginęło. W walce poległ Jan Kuczyński ps. „Rawicz”, a ciężko ranny został Kazimierz Drozdowski ps. „Mruk”, który zginął zakatowany przez Gestapo, dochowując tajemnicy.

Podtrzymując pamięć o tym wydarzeniu, Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie wraz z Nadleśnictwem Celestynów i przedstawicielami Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej oddali hołd poległym.