Zapraszamy uczniów klas ósmych po odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty w środę 3 lipca 2024 r. w godzinach od 9:00 do 12:00 w sekretariacie szkoły w budynku przy ul. św. Kazimierza 55.