Od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zajęcia w systemie zdalnym, termin ferii świątecznych nie ulega zmianie.