W dniu 3 marca otrzymaliśmy wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego „Olimpus”, która odbyła się w naszej i innych szkołach 11 stycznia b.r. Jest to wysoko ceniony konkurs, w którym corocznie bierze udział wiele tysięcy osób z całego kraju (w tym roku niemal 14 tysięcy uczestników ze szkół podstawowych). Do konkursu przystąpiło 30 uczniów z klas 4-8 naszej szkoły. Każda klasa rozwiązywała test przeznaczony dla danego poziomu. W tym roku mamy szczególny powód do radości, gdyż aż osiem osób zdobyło tytuł laureata (miejsca 1-10), a z 30 uczniów biorących udział w konkursie 21 osób uzyskało wynik powyżej średniej krajowej.

 

Dyplomy laureatów uzyskali: 

Klasy piąte:
Grzegorz Wiśniewski 5a –3 miejsce (dyplom laureata i nagroda książkowa),
Alex Tomaszewski 5c – 5 miejsce (dyplom laureata i nagroda książkowa),
Ola Kręgielewska 5a – 7 miejsce,
Wojciech Błachnio 5b – 8 miejsce,
Przemek Kotarski 5b – 9 miejsce.

Klasy szóste:
Michał Celiński 6a – 9 miejsce.

Klasy ósme:
Bartosz Mitura 8a – 8 miejsce,
Alicja Kowalska 8b – 10 miejsce.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!